LogowanieLicznik odwiedzin

mod_vvisit_counterDziś274
mod_vvisit_counterWczoraj1973
mod_vvisit_counterTydzień3552
mod_vvisit_counterZeszły Tydzień11302
mod_vvisit_counterMiesiąc18769
mod_vvisit_counterZeszły miesiąc45922
mod_vvisit_counterRazem4184595

Goście on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 68 gości 

Szukaj

Kalendarium

Tym żył świat:

13.12.1545 – rozpoczął się sobór w Trydencie, początek kontrreformacji

13.12.1797 – urodził się Heinrich Heine , niemiecki poeta epoki romantyzmu

13.12.1907 – urodził się Jerzy Zagórski, polski poeta, eseista i tłumacz

13.12.1922 – powstała Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka

13.12.1937 – wojska japońskie zajęły Nankin, początek masakry ludności cywilnej

13.12.1981 – Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny

O szkole

W naszym państwie gimnazja istniały do 1947 roku. Następnie decyzjami politycznymi zmieniono ustrój szkolny likwidując też gimnazja. Po 52 latach, we wrześniu 1999 roku powrócono, również decyzją polityczną, do sprawdzonego sanacyjnego modelu edukacji młodego człowieka.

I tak oto Uchwałą Nr III/25/99 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 kwietnia 1999 roku powołano nową placówkę oświatową w Pasłęku – Gimnazjum nr 1. Ten fakt potwierdza Akt Założycielski z dnia 23 kwietnia 1999 roku podpisany przez Przewodniczącego Zarządu Miasta i Gminy Pasłęk Macieja Romanowskiego.

1 września 1999 roku dyrektor Gimnazjum nr 1 Maria Łuczko zainaugurowała pierwszy rok pracy szkoły. W uroczystości wziął udział burmistrz Maciej Romanowski.
Gimnazjum przyjęło absolwentów szóstych klas ze szkół podstawowych: SP 2 w Pasłęku, SP w Rzecznej, SP w Zielonce Pasłęckiej i SP w Drulitach. Utworzono dziewięć oddziałów gimnazjalnych, w których nauczało 17 nauczycieli. Zajęcia odbywały się w budynku przy ulicy Jagiełły 30, wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1, będącą w likwidacji.

Od 1 września 2001 roku Gimnazjum nr 1 stało się samodzielną jednostką, przejmując budynek i znaczną część majątku po Szkole Podstawowej nr 1.

Zarówno w czasie współgospodarzenia jak też samodzielnego istnienia dyrekcja gimnazjum dbała o stwarzanie jak najlepszych warunków do nauki młodzieży. W tym czasie powstały dwie pracownie komputerowe, pracujące w sieci z dostępem do internetu. Skomputeryzowano sekretariat i księgowość szkoły. W komputer wyposażono też bibliotekę szkolną. Zainstalowano tam program MOL, służący między innymi do tworzenia bazy danych biblioteki szkolnej.

Systematycznie, przy pomocy Rady Rodziców, inicjatywy wychowawców oraz innych sponsorów, prowadzone były prace remontowe. Sposobem gospodarczym malowano izby lekcyjne, zakładano żaluzje, odnowiono salę gimnastyczną i jej zaplecze.

W trzecim roku nauki pracowało 42 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach, w tym 36 z tytułem magistra. W roku szkolnym 2001/2002 uczyło się 704 uczniów, a gimnazjum ukończyło 213 absolwentów, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, głównie na terenie Pasłęka.

W czerwcu 2002 roku, po konkursie, dyrektorem Gimnazjum nr 1 została Elżbieta Wysokińska, dotychczasowa wicedyrektor, a Maria Łuczko przeszła na emeryturę. Wsparciem w prowadzeniu szkoły była dla niej zastępczyni – Marzena Kobyra.

Dojrzała kadra zapewniała płynność procesu dydaktyczno-wychowawczego. Gimnazjum nr 1 zawsze dbało o wysoki poziom kształcenia i wszechstronny rozwój ucznia. Ważne też było, aby młodzież czuła się w niej bezpiecznie, chętnie tu przychodziła i pracowała na miarę swoich możliwości.

Stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pasłęku objął 1 września 2007 roku, po konkursie, Dariusz Ponichtera. Na jego wniosek stanowisko wicedyrektora gimnazjum objęła Jolanta Ignatowicz. Od początku pracy nowa dyrekcja musiała zmierzyć się z dużym wyzwaniem organizacyjnym jakim było zarządzanie szkołą, w tym organizacja zajęć wychowania fizycznego podczas budowy nowego kompleksu sportowego. Budowa przebiegła sprawnie i zgodnie z planem 10 października 2008 roku zorganizowano uroczystość nadania szkole imienia oraz sztandaru, połączoną z oddaniem do użytku kompleksu sportowego. Wcześniej, w trakcie całego roku szkolnego 2007/2008 realizowano program związany z uzyskaniem patrona  szkoły. We współpracy z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców wybrano patrona i przedstawiono jego postać społeczności szkolnej; uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku nadano szkole imię Władysława Jagiełły.

Skutecznie pozyskiwano środki unijne. Nasze wnioski, składane w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, skutkowały realizacją kolejnych projektów finansowanych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Dzięki projektom „Uwierz w siebie”, „Bliżej Europy”, czy „Moja przyszłość” realizowane były dodatkowe zajęcia poszerzające kompetencje uczniów i nauczycieli, odbywały się wyjazdy edukacyjne krajowe i zagraniczne, a także gimnazjum wzbogaciło się o nowe, cenne wyposażenie służąc uczniom do dziś.

16 grudnia 2008 roku Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku jako pierwsza szkoła w mieście i gminie wprowadziła dziennik elektroniczny (system Librus), jakże chwalony przez rodziców, nauczycieli i samych uczniów.

1 września 2009 r. Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku z inicjatywy władz miasta była gospodarzem Wojewódzkiej Samorządowej Inauguracji Roku Szkolnego, podczas której dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych ,,Orlik 2012” wybudowanego w ramach rządowego projektu Moje Boisko - Orlik 2012.

Skutecznie zabiegano o środki krajowe. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało szkole blisko pięćdziesiąt tysięcy złotych z rezerwy budżetowej na wyposażenie siłowni szkolnej. Mając na względzie rozwój uczniów i nauczycieli przystępowano do kolejnych projektów finansowanych ze środków unijnych. Uczniowie i nauczyciele realizowali zajęcia w ramach Akademii Młodych Noblistów, uczestniczyli w projekcie „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”, a w roku szkolnym 2009/2010 Gimnazjum nr 1 w Pasłęku w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – przyjazna wszystkim” otrzymało wysokiej klasy sprzęt komputerowy, który trafił do wielu pracowni szkolnych oraz dalsze doposażenie siłowni szkolnej w sprzęt sportowy o wartości prawie pięćdziesięciu tysięcy złotych. W kolejnych latach dzięki środkom budżetowym zapewnianym przez organ prowadzący zrealizowano remonty i dokonywano doposażania szkoły w nowoczesne sprzęty, meble, szafki uczniowskie, komputery czy tablice multimedialne.

Najnowszym nabytkiem szkoły w roku szkolnym 2013/2014 jest 25 nowoczesnych zestawów komputerowych uzyskanych dzięki projektowi „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pasłęk” realizowanemu przez Urząd Miejski.

W piętnastym roku nauki pracowało 35 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach. W roku szkolnym 2013/2014 uczyło się 412 uczniów, a gimnazjum ukończyło 133 absolwentów, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, głównie na terenie Pasłęka i Elbląga.

Jolanta Ignatowicz